we’re shaking tea up near you 選擇您的所在區域Asia


Oceania


America


Europe

連絡我們

台灣加盟諮詢專線: +886-975-896-772
中國大陸加盟主服務專線: 400-6666-738
國際加盟諮詢專線: +886-988-050-818

消費者客服專線: +886-3-550-7750
客服信箱: customer.service@lakaffa.com.tw
總部地址: 新竹縣竹北市高鐵九路98號

 
 

Verification